Ký Hiệu Visa MIỄN THỊ THỰC gia hạn 15 ngày (Sign visa Visa exemption renew 15 days)

THỦ TỤC LÀM VISA 3- MONTH MULTIPLE ENTRY

Ký Hiệu Visa MIỄN THỊ THỰC gia hạn 15 ngày (Sign visa Visa exemption renew 15 days)

Ký Hiệu Visa MIỄN THỊ THỰC gia hạn 15 ngày (Sign visa Visa exemption renew 15 days)

MIEN TTHUC

Ký hiệu MIỄN THỊ THỰC là gì? (What is sign Visa exemption?)

Visa  ký hiệu MIỄN THỊ THỰC – Cấp cho người vào làm việc với doanh nghiệp tại Việt Nam. (Visa sign Visa exemption – issued to people working with enterprises in Viet Nam)

Ký hiệu MIỄN THỊ THỰC có các loại visa sau: (Sign Visa exemption has the following forms:)

1 tháng 1 lần ( 1  month – single entry)

3 tháng 1 lần ( 3 months – single entry)

3 tháng nhiều lần ( 3 months – multiple entries)

6 tháng nhiều lần ( 6 months – multiple entries)

1 năm nhiều lần ( 1 year – multiple entries)

Gia hạn visa 15 ngày là thời hạn khách xin thêm 15 ngày kể từ ngày hết hạn (Renew visa 15 days is the period time which clients claim more 15 days  from the expiry date)

  • Không công ty bảo lãnh (Not having guarantee company)

Gốc MIỄN THỊ THỰC 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Tân Sơn Nhất gia han lưu trú 15 ngày

(Origin Visa exemption  1 month entries Tan Son Nhat gate renew residence 15 days)

Gốc MIỄN THỊ THỰC 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Mộc Bài gia han lưu trú 15 ngày

(Origin Visa exemption  1 month entries Moc Bai gate renew residence 15 days)

Gốc MIỄN THỊ THỰC 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Cam Ranh gia han lưu trú 15 ngày

(Origin Visa exemption  1 month entries Cam Ranh gate renew residence 15 days)

Gốc MIỄN THỊ THỰC 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Đà Nẵng gia han lưu trú 15 ngày

(Origin Visa exemption  1 month entries Da Nang gate renew residence 15 days)

Gốc MIỄN THỊ THỰC 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Nậm Cân gia han lưu trú 15 ngày

(Origin Visa exemption  1 month entries Nam Can gate renew residence 15 days)

Gốc MIỄN THỊ THỰC 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Lao Bảo gia han lưu trú 15 ngày

(Origin Visa exemption  1 month entries Lao Bao gate renew residence 15 days)

Gốc MIỄN THỊ THỰC 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Nội Bài gia han lưu trú 15 ngày

(Origin Visa exemption  1 month entries Noi Bai gate renew residence 15 days)

Gốc MIỄN THỊ THỰC 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Hữu Nghị gia han lưu trú 15 ngày

(Origin Visa exemption  1 month entries Huu Nghi gate renew residence 15 days)

 Gốc MIỄN THỊ THỰC 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Móng Cái gia han lưu trú 15 ngày

(Origin Visa exemption  1 month entries Mong Cai gate renew residence 15 days)

  • Có công ty bảo lãnh (Having guarantee company)

Gốc MIỄN THỊ THỰC 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Tân Sơn Nhất gia han lưu trú 15 ngày

(Origin Visa exemption  1 month entries Tan Son Nhat gate renew residence 15 days)

Gốc MIỄN THỊ THỰC 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Mộc Bài gia han lưu trú 15 ngày

(Origin Visa exemption  1 month entries Moc Bai gate renew residence 15 days)

Gốc MIỄN THỊ THỰC 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Cam Ranh gia han lưu trú 15 ngày

(Origin Visa exemption  1 month entries Cam Ranh gate renew residence 15 days)

Gốc MIỄN THỊ THỰC 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Đà Nẵng gia han lưu trú 15 ngày

(Origin Visa exemption  1 month entries Da Nang gate renew residence 15 days)

Gốc MIỄN THỊ THỰC 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Nậm Cân gia han lưu trú 15 ngày

(Origin Visa exemption  1 month entries Nam Can gate renew residence 15 days)

Gốc MIỄN THỊ THỰC 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Lao Bảo gia han lưu trú 15 ngày

(Origin Visa exemption  1 month entries Lao Bao gate renew residence 15 days)

Gốc MIỄN THỊ THỰC 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Nội Bài gia han lưu trú 15 ngày

(Origin Visa exemption  1 month entries Noi Bai gate renew residence 15 days)

Gốc MIỄN THỊ THỰC 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Hữu Nghị gia han lưu trú 15 ngày

(Origin Visa exemption  1 month entries Huu Nghi gate renew residence 15 days)

 Gốc MIỄN THỊ THỰC 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Móng Cái gia han lưu trú 15 ngày

(Origin Visa exemption  1 month entries Mong Cai gate renew residence 15 days)

Mọi chi tiết tư vấn thủ tục xuất nhập cảnh xin liên hệ: (All information consultant immigration, please contact:)
CÔNG TY TNHH VISA BẢO NGỌC
88-90 TRẦN HỮU TRANG,P.10, PHÚ NHUẬN,TP.HCM
Đt: (08) 384 52 850 – 0918 126 190 (Zalo, Line) – 0916926190 (Zalo,Line, Viber) – Mr.Cường
0915526190 – 0983915304 Ms. Trang
Email: visabaongoc@gmail.com
Facebook:htpp://facebook.com/visabaongoc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button