Lưu trú 3 tháng (Stay 3 months)

THỦ TỤC LÀM VISA 3- MONTH MULTIPLE ENTRY

Gia hạn 3 tháng (Renew 3 months)

MIEN TTHUC

Miễn Thị Thực 5 năm là gì? (What is Visa exemption 5 years)

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài là vợ, chồng, con của công dân Việt Nam hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài được miễn thị thực nhập cảnh nếu có đủ các điều kiện:

(Vietnamese people settle abroad and the foreigners are wife, husband, child of Vietnamese citizens or Vietnamese people settling abroad were Visa exemption immigrations if having full conditions:)

1. Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ thay hộ chiếu nước ngoài (dưới đây gọi tắt là hộ chiếu) còn giá trị ít nhất 6 tháng kể từ ngày nhập cảnh. Trường hợp người Việt Nam định cư ở nước ngoài không có hộ chiếu thì phải có giấy tờ thường trú do nước ngoài cấp còn giá trị ít nhất 6 tháng kể từ ngày nhập cảnh.

(Foreign passports or documents replacing foreign passports (hereunder stand for Passport), still the value at least 6 months from the entry date. In the situation, Vietnamese people who settle abroad do not have a passport must have temporary residence papers issued by the foreign government which still values at least 6 months from the entry date.)

2. Giấy miễn thị thực do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.(Visa exemption paper issued by Vietnamese authorities)

Gia hạn visa 3 tháng là thời hạn khách xin thêm 3 tháng kể từ ngày hết hạn

(Renew a visa 3 months is the period time which clients claim more 3 months  from the expiry date)

Gia hạn visa 3 tháng 1 lần (Renew a visa 3 months – single entry)

Gốc miễn thị thực 5 năm nhập cảnh cửa khẩu Tân Sơn Nhất gia han 3 tháng 1 lần

(Origin Visa exemption 5 years entries Tan Son Nhat gate renew residence 3 months – single entry)

Gốc miễn thị thực 5 năm nhập cảnh cửa khẩu Mộc Bài gia han 3 tháng 1 lần

(Origin Visa exemption 5 years entries Moc Bai gate renew residence 3 months – single entry)

Gốc miễn thị thực 5 năm nhập cảnh cửa khẩu Cam Ranh gia han 3 tháng 1 lần

(Origin Visa exemption 5 years entries Cam Ranh gate renew residence 3 months – single entry)

Gốc miễn thị thực 5 năm nhập cảnh cửa khẩu Đà Nẵng gia han 3 tháng 1 lần

(Origin Visa exemption 5 years entries Da Nang gate renew residence 3 months – single entry)

Gốc miễn thị thực 5 năm nhập cảnh cửa khẩu Nậm Cân gia han 3 tháng 1 lần

(Origin Visa exemption 5 years entries Nam Can gate renew residence 3 months – single entry)

Gốc miễn thị thực 5 năm nhập cảnh cửa khẩu Lao Bảo gia han 3 tháng 1 lần

(Origin Visa exemption 5 years entries Lao Bao gate renew residence 3 months – single entry)

Gốc miễn thị thực 5 năm nhập cảnh cửa khẩu Nội Bài gia han 3 tháng 1 lần

(Origin Visa exemption 5 years entries Noi Bai gate renew residence 3 months – single entry)

Gốc miễn thị thực 5 năm nhập cảnh cửa khẩu Hữu Nghị gia hạn 3 tháng 1 lần

(Origin Visa exemption 5 years entries Huu Nghi gate renew residence 3 months – single entry)

 Gốc miễn thị thực 5 năm nhập cảnh cửa khẩu Móng Cái gia han 3 tháng 1 lần

(Origin Visa exemption 5 years entries Mong Cai gate renew residence 3 months – single entry)

Gia hạn visa 3 tháng nhiều lần (Renew a visa 3 months – multiple entries)

Gốc miễn thị thực 5 năm nhập cảnh cửa khẩu Tân Sơn Nhất gia han lưu trú 3 tháng nhiều lần

(Origin Visa exemption 5 years entries Tan Son Nhat gate renew residence 3 months – multiple entry)

Gốc miễn thị thực 5 năm nhập cảnh cửa khẩu Mộc Bài gia han  3 tháng nhiều lần

(Origin Visa exemption 5 years entries Moc Bai gate renew residence 3 months – multiple entry)

Gốc miễn thị thực 5 năm nhập cảnh cửa khẩu Cam Ranh gia han  3 tháng nhiều lần

(Origin Visa exemption 5 years entries Cam Ranh gate renew residence 3 months – multiple entry)

Gốc miễn thị thực 5 năm nhập cảnh cửa khẩu Đà Nẵng gia han  3 tháng nhiều lần

(Origin Visa exemption 5 years entries Da Nang gate renew residence 3 months – multiple entry)

Gốc miễn thị thực 5 năm nhập cảnh cửa khẩu Nậm Cân gia han 3 tháng nhiều lần

(Origin Visa exemption 5 years entries Nam Can gate renew residence 3 months – multiple entry)

Gốc miễn thị thực 5 năm nhập cảnh cửa khẩu Lao Bảo gia han 3 tháng nhiều lần

(Origin Visa exemption 5 years entries Lao Bao gate renew residence 3 months – multiple entry)

Gốc miễn thị thực 5 năm nhập cảnh cửa khẩu Nội Bài gia han 3 tháng nhiều lần

(Origin Visa exemption 5 years entries Noi Bai gate renew residence 3 months – multiple entry)

Gốc miễn thị thực 5 năm nhập cảnh cửa khẩu Hữu Nghị gia han 3 tháng nhiều lần

(Origin Visa exemption 5 years entries Huu Nghi gate renew residence 3 months – multiple entry)

Gốc miễn thị thực 5 năm nhập cảnh cửa khẩu Móng Cái gia han 3 tháng nhiều lần

(Origin Visa exemption 5 years entries Mong Cai gate renew residence 3 months – multiple entry)

Mọi chi tiết tư vấn thủ tục xuất nhập cảnh xin liên hệ: (All information consultant immigration, please contact:)
CÔNG TY TNHH VISA BẢO NGỌC
88-90 TRẦN HỮU TRANG,P.10, PHÚ NHUẬN,TP.HCM
Đt: (08) 384 52 850 – 0918 126 190 (Zalo, Line) – 0916926190 (Zalo,Line, Viber) – Mr.Cường
0915526190 – 0983915304 Ms. Trang
Email: visabaongoc@gmail.com
Facebook:htpp://facebook.com/visabaongoc

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button