Ký hiệu ĐT gia hạn 3 tháng (Sign Visa DT renew 3 months)

THỦ TỤC LÀM VISA 3- MONTH MULTIPLE ENTRY

Ký hiệu ĐT gia hạn 3 tháng (Sign Visa DT renew 3 months)

Ký hiệu ĐT gia hạn 3 tháng (Sign Visa DT renew 3 months)

Hình ký hiệu ĐT. Vsa Bảo Ngọc
Hình ký hiệu ĐT. Vsa Bảo Ngọc ( Image sign DT. Visa Bao Ngoc)

Ký hiệu ĐT là gì? (What is sign DT ?)

Ký hiệu thị thực ĐT – Cấp cho người vào thực hiện dự án đầu tư đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp giấy phép. ĐT ở đây có thể hiểu là viết tắt của 2 từ đầu của Đầu Tư. Thị thực ký hiệu ĐT có thời hạn không quá 05 năm. Thị thực có giá trị một lần hoặc nhiều lần và không được chuyển đổi mục đích. (Sign visa DT – issued to people coming to implement investment projects that government agencies have a right to issue the licenses. DT could be understood is stand for two first words of Investment word. Visa sign DT has valid not over 5 years. Visa has value 1 time or many times and do not convert purposes).

Ký hiệu ĐT có các loại visa sau (Sign DT has the following forms:)

1 tháng 1 lần ( 1 month- single entry)

3 tháng 1 lần ( 3 month- single entry)

3 tháng nhiều lần ( 3 months- multiple entries)

6 tháng nhiều lần ( 6 months – multiple entries)

1 năm nhiều lần ( 1 year – multiple entries)

Gia hạn visa 3 tháng sau thời gian hết hạn visa ( Renew visa 3 months after visa was expired)

Gia hạn 3 tháng 1 lần (Renew 3 months – single entry)

Gốc ĐT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Tân Sơn Nhất gia han 3 tháng 1 lần

(Origin DT 1 month entries Tan Son Nhat gate renew residence 3 months- single entry)

Gốc ĐT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Mộc Bài gia han 3 tháng 1 lần

(Origin DT 1 month entries Moc Bai gate renew residence 3 months- single entry)

Gốc ĐT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Cam Ranh gia han 3 tháng 1 lần

(Origin DT 1 month entries Cam Ranh gate renew residence 3 months- single entry)

Gốc ĐT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Đà Nẵng gia han 3 tháng 1 lần

(Origin DT 1 month entries Da Nang gate renew residence 3 months- single entry)

Gốc ĐT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Nậm Cân gia han 3 tháng 1 lần

(Origin DT 1 month entries Nam Can gate renew residence 3 months- single entry)

Gốc ĐT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Lao Bảo gia han  3 tháng 1  lần

(Origin DT 1 month entries Lao Bao gate renew residence 3 months- single entry)

Gốc ĐT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Nội Bài gia han 3 tháng 1 lần

(Origin DT 1 month entries Noi Bai gate renew residence 3 months- single entry)

Gốc ĐT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Hữu Nghị gia han 3 tháng 1 lần

(Origin DT 1 month entries Huu Nghi gate renew residence 3 months- single entry)

 Gốc ĐT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Móng Cái gia han 3 tháng 1 lần

(Origin DT 1 month entries Mong Cai gate renew residence 3 months- single entry)

Gia hạn 3 tháng nhiều lần ( Renew 3 months – multiple entries)

Gốc ĐT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Tân Sơn Nhất gia han 3 tháng nhiều lần

(Origin DT 1 month entries Tan Son Nhat  gate renew residence 3 months – multiple entries)

GốcĐT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Mộc Bài gia han 3 tháng nhiều  lần

(Origin DT 1 month entries Moc Bai gate renew residence 3 months – multiple entries)

Gốc ĐT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Cam Ranh gia han 3 tháng nhiều lần

(Origin DT 1 month entries Cam Ranh gate renew residence 3 months – multiple entries)

Gốc ĐT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Đà Nẵng gia han 3 tháng nhiều lần

(Origin DT 1 month entries Da Nang gate renew residence 3 months – multiple entries)

Gốc ĐT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Nậm Cân gia han 3 tháng nhiều lần

(Origin DT 1 month entries Nam Can gate renew residence 3 months – multiple entries)

Gốc ĐT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Lao Bảo gia han  3 tháng nhiều  lần

(Origin DT 1 month entries Lao Bao gate renew residence 3 months – multiple entries)

Gốc ĐT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Nội Bài gia han 3 tháng nhiều lần

(Origin DT 1 month entries Noi Bai gate renew residence 3 months – multiple entries)

Gốc ĐT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Hữu Nghị gia han 3 tháng nhiều lần

(Origin DT 1 month entries Huu Nghi gate renew residence 3 months – multiple entries)

 Gốc ĐT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Móng Cái gia han 3 tháng nhiều lần

(Origin DT 1 month entries Mong Cai gate renew residence 3 months – multiple entries)

Mọi chi tiết tư vấn thủ tục xuất nhập cảnh xin liên hệ: (All information consultant immigration, please contact:)
CÔNG TY TNHH VISA BẢO NGỌC
88-90 TRẦN HỮU TRANG,P.10, PHÚ NHUẬN,TP.HCM
Đt: (08) 384 52 850 – 0918 126 190 (Zalo, Line) – 0916926190 (Zalo,Line, Viber) – Mr.Cường
0915526190 – 0983915304 Ms. Trang
Email: visabaongoc@gmail.com
Facebook:htpp://facebook.com/visabaongoc

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button