Ký Hiệu Visa DL gia hạn 3 tháng (Sign Visa DL renew a residence 3 months) (SUSPEND)

THỦ TỤC LÀM VISA 3- MONTH MULTIPLE ENTRY

Ký Hiệu Visa DL gia hạn 3 tháng (Sign Visa DL renew a residence 3 months)

Ký Hiệu Visa DL gia hạn 3 tháng (Sign Visa DL renew a residence 3 months)

DL

Ký hiệu DL là gì? (What is sign DL ?)

Visa thị thực ký hiệu DL – Cấp cho người vào du lịch. (Visa sign DL- issued to peole come to traveling)          

Ký hiệu DL  có các loại visa sau (Sign DL has the following forms:)

1 tháng 1 lần ( 1 month – 1 time)

3 tháng 1 lần ( 3 months – 1 time)

3 tháng nhiều lần ( 3 months – many times)

Gia hạn visa 3 tháng là thời hạn khách xin thêm 3 tháng kể từ ngày hết hạn (Renew residence 3 months is the period time which clients claim more renew residence 3months from the expiry date)

Gia hạn visa 3 tháng 1 lần ( Renew visa 3 months -1 time)

Gốc DL  1 tháng/ 3 tháng  nhập cảnh cửa khẩu Tân Sơn Nhất gia han 3 tháng 1 lần

(Origin DL 1 month/ 3 months entries Tan Son Nhat gate renew residence 3 months – 1 time)

Gốc DL 1 tháng/ 3 tháng nhập cảnh cửa khẩu Mộc Bài gia han 3 tháng 1 lần

(Origin DL 1 month/ 3 months entries Moc Bai gate renew residence 3 months – 1 time)

Gốc DL 1 tháng/ 3 tháng nhập cảnh cửa khẩu Cam Ranh gia han 3 tháng 1 lần

(Origin DL 1 month/ 3 months entries Cam Ranh gate renew residence 3 months – 1 time)

Gốc DL 1 tháng/ 3 tháng nhập cảnh cửa khẩu Đà Nẵng gia han 3 tháng 1 lần

(Origin DL 1 month/ 3 months entries Da Nang gate renew residence 3 months – 1 time)

Gốc DL 1 tháng/ 3 tháng  nhập cảnh cửa khẩu Nậm Cân gia han 3 tháng 1 lần

(Origin DL 1 month/ 3 months entries Nam Can gate renew residence 3 months – 1 time)

Gốc DL 1 tháng /3 tháng nhập cảnh cửa khẩu Lao Bảo gia han 3 tháng 1 lần

(Origin DL 1 month/ 3 months entries Lao Bao gate renew residence 3 months – 1 time)

Gốc DL 1 tháng/ 3 tháng nhập cảnh cửa khẩu Nội Bài gia han 3 tháng 1 lần

(Origin DL 1 month/ 3 months entries Noi Bai gate renew residence 3 months – 1 time)

Gốc DL 1 tháng /3 tháng nhập cảnh cửa khẩu Hữu Nghị gia hạn 3 tháng 1 lần

(Origin DL 1 month/ 3 months entries Huu Nghi gate renew residence 3 months – 1 time)

 Gốc DL1 tháng/ 3 tháng nhập cảnh cửa khẩu Móng Cái gia han 3 tháng 1 lần

(Origin DL 1 month/ 3 months entries Mong Cai gate renew residence 3 months – 1 time)

Gia hạn visa 3 tháng nhiều lần ( Renew visa 3 months- many times)

Gốc DL  1 tháng/ 3 tháng  nhập cảnh cửa khẩu Tân Sơn Nhất gia han lưu trú 3 tháng nhiều lần

(Origin DL 1 month/ 3 months entries Tan Son Nhat gate renew residence 3 months – many times)

Gốc DL 1 tháng/ 3 tháng nhập cảnh cửa khẩu Mộc Bài gia han  3 tháng nhiều lần

(Origin DL 1 month/ 3 months entries Moc Bai gate renew residence 3 months – many times)

Gốc DL 1 tháng/ 3 tháng nhập cảnh cửa khẩu Cam Ranh gia han  3 tháng nhiều lần

(Origin DL 1 month/ 3 months entries Cam Ranh gate renew residence 3 months – many times)

Gốc DL 1 tháng/ 3 tháng nhập cảnh cửa khẩu Đà Nẵng gia han  3 tháng nhiều lần

(Origin DL 1 month/ 3 months entries Da Nang gate renew residence 3 months – many times)

Gốc DL 1 tháng/ 3 tháng  nhập cảnh cửa khẩu Nậm Cân gia han 3 tháng nhiều lần

(Origin DL 1 month/ 3 months entries Nam Can gate renew residence 3 months – many times)

Gốc DL 1 tháng /3 tháng nhập cảnh cửa khẩu Lao Bảo gia han 3 tháng nhiều lần

(Origin DL 1 month/ 3 months entries Lao Bao gate renew residence 3 months – many times)

Gốc DL 1 tháng/ 3 tháng nhập cảnh cửa khẩu Nội Bài gia han 3 tháng nhiều lần

(Origin DL 1 month/ 3 months entries Noi Bai gate renew residence 3 months – many times)

Gốc DL 1 tháng /3 tháng nhập cảnh cửa khẩu Hữu Nghị gia han 3 tháng nhiều lần

(Origin DL 1 month/ 3 months entries Huu Nghi gate renew residence 3 months – many times)

 Gốc DL1 tháng/ 3 tháng nhập cảnh cửa khẩu Móng Cái gia han 3 tháng nhiều lần

(Origin DL 1 month/ 3 months entries Mong Cai gate renew residence 3 months – many times)

Mọi chi tiết tư vấn thủ tục xuất nhập cảnh xin liên hệ: (All information consultant immigration, please contact:)
CÔNG TY TNHH VISA BẢO NGỌC
88-90 TRẦN HỮU TRANG,P.10, PHÚ NHUẬN,TP.HCM
Đt: (08) 384 52 850 – 0918 126 190 (Zalo, Line) – 0916926190 (Zalo,Line, Viber) – Mr.Cường
0915526190 – 0983915304 Ms. Trang
Email: visabaongoc@gmail.com
Facebook:htpp://facebook.com/visabaongoc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button