Gia hạn 3 tháng (Renew 3 months)

THỦ TỤC LÀM VISA 3- MONTH MULTIPLE ENTRY

Gia hạn 3 tháng (Renew 3 months)

Gia hạn 3 tháng (Renew 3 months)

VR

Ký hiệu VR là gì? (What is sign VR ?)

Visa VR : Thị thực ký hiệu VR ( sau gọi tắt là Visa VR) là thị thực cấp cho người nước ngoài vào thăm người thân hoặc với mục đích khác. Visa VR có thời hạn không quá 06 tháng. (VR visa: VR visa (hereinafter referred to as VR VR) is a visa for foreigners to visit relatives or for other purposes. The duration of VR visa is not longer than 06 months.)

Ký hiệu VR có các loại visa sau: (Sign VR has the following forms:)

1 tháng 1 lần ( 1 month – single entry)

3 tháng 1 lần ( 3 months- single entry)

3 tháng nhiều lần ( 3 months – multiple entries)

6 tháng nhiều lần ( 6 months – multiple entries)

1 năm nhiều lần ( 1 year – mulitple entries)

Gia hạn visa 3 tháng sau thời gian hết han visa (Renew visa 3 months after visa was expired)

  • Không công ty bảo lãnh (Not having guarantee company)

Gia hạn 3 tháng 1 lần (Renew 3 months – single entry)

Gốc VR 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Tân Sơn Nhất gia han 3 tháng 1 lần

(Origin VR 1 month entries Tan Son Nhat gate renew residence 3 months – single entry)

Gốc VR 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Mộc Bài gia han 3 tháng 1 lần

(Origin VR 1 month entries Moc Bai gate renew residence 3 months – single entry)

Gốc VR 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Cam Ranh gia han 3 tháng 1 lần

(Origin VR 1 month entries Cam Ranh gate renew residence 3 months – single entry)

Gốc VR 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Đà Nẵng gia han 3 tháng 1 lần

(Origin VR 1 month entries Da Nang gate renew residence 3 months – single entry)

Gốc VR 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Nậm Cân gia han 3 tháng 1 lần

(Origin VR 1 month entries Nam Can gate renew residence 3 months – single entry)

Gốc VR 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Lao Bảo gia han  3 tháng 1  lần

(Origin VR 1 month entries Lao Bao gate renew residence 3 months – single entry)

Gốc VR 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Nội Bài gia han 3 tháng 1 lần

(Origin VR 1 month entries Noi Bai gate renew residence 3 months – single entry)

Gốc VR 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Hữu Nghị gia han 3 tháng 1 lần

(Origin VR 1 month entries Huu Nghi gate renew residence 3 months – single entry)

 Gốc VR 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Móng Cái gia han 3 tháng 1 lần

(Origin VR 1 month entries Mong Cai gate renew residence 3 months – single entry)

Gia hạn 3 tháng nhiều lần (Renew 3 months- multiple entries)

Gốc VR 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Tân Sơn Nhất gia han 3 tháng nhiều lần

(Origin VR 1 month entries Tan Son Nhat gate renew residence 3 months – multiple entries)

Gốc VR 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Mộc Bài gia han 3 tháng nhiều  lần

(Origin VR 1 month entries Moc Bai gate renew residence 3 months – multiple entries)

Gốc VR 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Cam Ranh gia han 3 tháng nhiều lần

(Origin VR 1 month entries Cam Ranh gate renew residence 3 months – multiple entries)

Gốc VR 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Đà Nẵng gia han 3 tháng nhiều lần

(Origin VR 1 month entries Da Nang gate renew residence 3 months – multiple entries)

Gốc VR 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Nậm Cân gia han 3 tháng nhiều lần

(Origin VR 1 month entries Nam Can gate renew residence 3 months – multiple entries)

Gốc VR 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Lao Bảo gia han  3 tháng nhiều  lần

(Origin VR 1 month entries Lao Bao gate renew residence 3 months – multiple entries)

Gốc VR 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Nội Bài gia han 3 tháng nhiều lần

(Origin VR 1 month entries Noi Bai gate renew residence 3 months – multiple entries)

Gốc VR 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Hữu Nghị gia han 3 tháng nhiều lần

(Origin VR 1 month entries Huu Nghi gate renew residence 3 months – multiple entries)

 Gốc VR 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Móng Cái gia han 3 tháng nhiều lần

(Origin VR 1 month entries Mong Cai gate renew residence 3 months – multiple entries)

  • Có công ty bảo lãnh (Having guarantee company)

Gia hạn 3 tháng 1 lần (Renew 3 months – single entry)

Gốc VR 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Tân Sơn Nhất gia han 3 tháng 1 lần

(Origin VR 1 month entries Tan Son Nhat gate renew residence 3 months – single entry)

Gốc VR 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Mộc Bài gia han 3 tháng 1 lần

(Origin VR 1 month entries Moc Bai gate renew residence 3 months – single entry)

Gốc VR 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Cam Ranh gia han 3 tháng 1 lần

(Origin VR 1 month entries Cam Ranh gate renew residence 3 months – single entry)

Gốc VR 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Đà Nẵng gia han 3 tháng 1 lần

(Origin VR 1 month entries Da Nang gate renew residence 3 months – single entry)

Gốc VR 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Nậm Cân gia han 3 tháng 1 lần

(Origin VR 1 month entries Nam Can gate renew residence 3 months – single entry)

Gốc VR 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Lao Bảo gia han  3 tháng 1  lần

(Origin VR 1 month entries Lao Bao gate renew residence 3 months – single entry)

Gốc VR 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Nội Bài gia han 3 tháng 1 lần

(Origin VR 1 month entries Noi Bai gate renew residence 3 months – single entry)

Gốc VR 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Hữu Nghị gia han 3 tháng 1 lần

(Origin VR 1 month entries Huu Nghi gate renew residence 3 months – single entry)

 Gốc VR 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Móng Cái gia han 3 tháng 1 lần

(Origin VR 1 month entries Mong Cai gate renew residence 3 months – single entry)

Gia hạn 3 tháng nhiều lần (Renew 3 months- single entries)

Gốc VR 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Tân Sơn Nhất gia han 3 tháng nhiều lần

(Origin VR 1 month entries Tan Son Nhat gate renew residence 3 months – multiple entries)

Gốc VR 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Mộc Bài gia han 3 tháng nhiều  lần

(Origin VR 1 month entries Moc Bai gate renew residence 3 months – multiple entries)

Gốc VR 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Cam Ranh gia han 3 tháng nhiều lần

(Origin VR 1 month entries Cam Ranh gate renew residence 3 months – multiple entries)

Gốc VR 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Đà Nẵng gia han 3 tháng nhiều lần

(Origin VR 1 month entries Da Nang gate renew residence 3 months – multiple entries)

Gốc VR 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Nậm Cân gia han 3 tháng nhiều lần

(Origin VR 1 month entries Nam Can gate renew residence 3 months – multiple entries)

Gốc VR 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Lao Bảo gia han  3 tháng nhiều  lần

(Origin VR 1 month entries Lao Bao gate renew residence 3 months – multiple entries)

Gốc VR 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Nội Bài gia han 3 tháng nhiều lần

(Origin VR 1 month entries Noi Bai gate renew residence 3 months – multiple entries)

Gốc VR 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Hữu Nghị gia han 3 tháng nhiều lần

(Origin VR 1 month entries Huu Nghi gate renew residence 3 months – multiple entries)

 Gốc VR 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Móng Cái gia han 3 tháng nhiều lần

(Origin VR 1 month entries Mong Cai gate renew residence 3 months – multiple entries)

Mọi chi tiết tư vấn thủ tục xuất nhập cảnh xin liên hệ: (All information consultant immigration, please contact:)
CÔNG TY TNHH VISA BẢO NGỌC
88-90 TRẦN HỮU TRANG,P.10, PHÚ NHUẬN,TP.HCM
Đt: (08) 384 52 850 – 0918 126 190 (Zalo, Line) – 0916926190 (Zalo,Line, Viber) – Mr.Cường
0915526190 – 0983915304 Ms. Trang
Email: visabaongoc@gmail.com
Facebook:htpp://facebook.com/visabaongoc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button