Gia hạn 1 năm (Renew 1 year)

THỦ TỤC LÀM VISA 3- MONTH MULTIPLE ENTRY

Gia hạn visa 1 năm (Renew a visa 1 year)

VR

Ký hiệu VR  là gì? (What is sign VR ?)

Visa VR : Thị thực ký hiệu VR ( sau gọi tắt là Visa VR) là thị thực cấp cho người nước ngoài vào thăm người thân hoặc với mục đích khác. Visa VR có thời hạn không quá 06 tháng. (VR visa: VR visa (hereinafter referred to as VR VR) is a visa for foreigners to visit relatives or for other purposes. The duration of VR visa is not longer than 06 months.)

Ký hiệu VR có các loại visa sau: (Sign VR has the following forms:)

1 tháng 1 lần (1 month – single entry)

3 tháng 1 lần ( 3 months – single entry)

3 tháng nhiều lần ( 3 months – multiple entries)

6 tháng nhiều lần (6 months – multiple entries)

1 năm nhiều lần ( 1 year – multiple entries)

Gia hạn visa 1 năm 1 lần là thời hạn khách xin thêm 1 năm 1 lần kể từ ngày hết hạn (Renew visa 1 year – single entry is the period time which clients claim more 1 year – single entry  from the expiry date)

  • Không công ty bảo lãnh (Not having guarantee company)

Gia hạn visa 1 năm 1 lần (Renew a visa 1 year- single entry)

Gốc VR 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Tân Sơn Nhất gia han lưu trú 1 năm 1 lần

(Origin VR 1 month entries Tan Son Nhat gate renew residence 1 year – single entry)

Gốc VR 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Mộc Bài gia han lưu trú 1 năm 1 lần  1 lần

(Origin VR 1 month entries Moc Bai gate renew residence 1 year – single entry)

Gốc VR 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Cam Ranh gia han lưu trú 1 năm 1 lần

(Origin VR 1 month entries Cam Ranh gate renew residence 1 year – single entry)

Gốc VR 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Đà Nẵng gia han lưu trú 1 năm 1 lần

(Origin VR 1 month entries Da Nang gate renew residence 1 year – single entry)

Gốc VR 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Nậm Cân gia han lưu trú 1 năm 1 lần

(Origin VR 1 month entries Nam Can gate renew residence 1 year – single entry)

Gốc VR 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Lao Bảo gia han lưu trú 1 năm 1 lần

(Origin VR 1 month entries Lao Bao gate renew residence 1 year – single entry)

Gốc VR 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Nội Bài gia han lưu trú 1 năm 1 lần

(Origin VR 1 month entries Noi Bai gate renew residence 1 year – single entry)

Gốc VR 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Hữu Nghị gia han lưu trú 1 năm 1 lần

(Origin VR 1 month entries Huu Nghi gate renew residence 1 year – single entry)

 Gốc VR 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Móng Cái gia han lưu trú 1 năm 1 lần

(Origin VR 1 month entries Mong Cai gate renew residence 1 year – single entry)

Gia hạn visa 1 năm nhiều lần (Renew a visa 1 year – multiple entries)

Gốc VR 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Tân Sơn Nhất gia han lưu trú 1 năm nhiều lần

(Origin VR 1 month entries Tan Son Nhat gate renew residence 1 year – multiple entries)

Gốc VR 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Mộc Bài gia han lưu trú 1 năm nhiều lần

(Origin VR 1 month entries Moc Bai gate renew residence 1 year – multiple entries)

Gốc VR 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Cam Ranh gia han lưu trú 1 năm nhiều lần

(Origin VR 1 month entries Cam Ranh gate renew residence 1 year – multiple entries)

Gốc VR 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Đà Nẵng gia han lưu trú 1 năm nhiều lần

(Origin VR 1 month entries Da Nang gate renew residence 1 year – multiple entries)

Gốc VR 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Nậm Cân gia han lưu trú 1 năm nhiều lần

(Origin VR 1 month entries Nam Can gate renew residence 1 year – multiple entries)

Gốc VR 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Lao Bảo gia han lưu trú 1 năm nhiều lần

(Origin VR 1 month entries Lao Bao gate renew residence 1 year – multiple entries)

Gốc VR 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Nội Bài gia han lưu trú 1 năm nhiều lần

(Origin VR 1 month entries Noi Bai gate renew residence 1 year – multiple entries)

Gốc VR 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Hữu Nghị gia han lưu trú 1 năm nhiều lần

(Origin VR 1 month entries Huu Nghi gate renew residence 1 year – multiple entries)

 Gốc VR 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Móng Cái gia han lưu trú 1 năm nhiều lần

(Origin VR 1 month entries Mong Cai gate renew residence 1 year – multiple entries)

  • Có công ty bảo lãnh (Having guarantee company)

Gia hạn visa 1 năm 1 lần (Renew a visa 1 year- single entry)

Gốc VR 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Tân Sơn Nhất gia han lưu trú 1 năm 1 lần

(Origin VR 1 month entries Tan Son Nhat gate renew residence 1 year – single entry)

Gốc VR 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Mộc Bài gia han lưu trú 1 năm 1 lần  1 lần

(Origin VR 1 month entries Moc Bai gate renew residence 1 year – single entry)

Gốc VR 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Cam Ranh gia han lưu trú 1 năm 1 lần

(Origin VR 1 month entries Cam Ranh gate renew residence 1 year – single entry)

Gốc VR 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Đà Nẵng gia han lưu trú 1 năm 1 lần

(Origin VR 1 month entries Da Nang gate renew residence 1 year – single entry)

Gốc VR 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Nậm Cân gia han lưu trú 1 năm 1 lần

(Origin VR 1 month entries Nam Can gate renew residence 1 year – single entry)

Gốc VR 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Lao Bảo gia han lưu trú 1 năm 1 lần

(Origin VR 1 month entries Lao Bao gate renew residence 1 year – single entry)

Gốc VR 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Nội Bài gia han lưu trú 1 năm 1 lần

(Origin VR 1 month entries Noi Bai gate renew residence 1 year – single entry)

Gốc VR 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Hữu Nghị gia han lưu trú 1 năm 1 lần

(Origin VR 1 month entries Huu Nghi gate renew residence 1 year – single entry)

 Gốc VR 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Móng Cái gia han lưu trú 1 năm 1 lần

(Origin VR 1 month entries Mong Cai gate renew residence 1 year – single entry)

Gia hạn visa 1 năm nhiều lần (Renew a visa 1 year – multiple entries)

Gốc VR 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Tân Sơn Nhất gia han lưu trú 1 năm nhiều lần

(Origin VR 1 month entries Tan Son Nhat gate renew residence 1 year – multiple entries)

Gốc VR 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Mộc Bài gia han lưu trú 1 năm nhiều lần

(Origin VR 1 month entries Moc Bai gate renew residence 1 year – multiple entries)

Gốc VR 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Cam Ranh gia han lưu trú 1 năm nhiều lần

(Origin VR 1 month entries Cam Ranh gate renew residence 1 year – multiple entries)

Gốc VR 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Đà Nẵng gia han lưu trú 1 năm nhiều lần

(Origin VR 1 month entries Da Nang gate renew residence 1 year – multiple entries)

Gốc VR 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Nậm Cân gia han lưu trú 1 năm nhiều lần

(Origin VR 1 month entries Nam Can gate renew residence 1 year – multiple entries)

Gốc VR 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Lao Bảo gia han lưu trú 1 năm nhiều lần

(Origin VR 1 month entries Lao Bao gate renew residence 1 year – multiple entries)

Gốc VR 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Nội Bài gia han lưu trú 1 năm nhiều lần

(Origin VR 1 month entries Noi Bai gate renew residence 1 year – multiple entries)

Gốc VR 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Hữu Nghị gia han lưu trú 1 năm nhiều lần

(Origin VR 1 month entries Huu Nghi gate renew residence 1 year – multiple entries)

 Gốc VR 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Móng Cái gia han lưu trú 1 năm nhiều lần

(Origin VR 1 month entries Mong Cai gate renew residence 1 year – multiple entries)

Mọi chi tiết tư vấn thủ tục xuất nhập cảnh xin liên hệ: (All information consultant immigration, please contact:)
CÔNG TY TNHH VISA BẢO NGỌC
88-90 TRẦN HỮU TRANG,P.10, PHÚ NHUẬN,TP.HCM
Đt: (08) 384 52 850 – 0918 126 190 (Zalo, Line) – 0916926190 (Zalo,Line, Viber) – Mr.Cường
0915526190 – 0983915304 Ms. Trang
Email: visabaongoc@gmail.com
Facebook:htpp://facebook.com/visabaongoc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button