Gia hạn 1 tháng (Renew 1 month)

THỦ TỤC LÀM VISA 3- MONTH MULTIPLE ENTRY

Gia hạn lưu trú 1 tháng (Renew a residence 1 month)

TT

Ký hiệu TT là gì? (What is sign TT ?)

Visa TT : Thị thực ký hiệu TT ( sau gọi tắt là Visa TT ) là thị thực cấp cho người nước ngoài là vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của người nước ngoài được cấp thị thực ký hiệu LV1, LV2, ĐT, NN1, NN2, DH, PV1, LĐ hoặc người nước ngoại là cha, mẹ, vợ, chồng, con của công dân Việt Nam. Visa TT có thời hạn không quá 12 tháng.

(Visa TT is a visa issued to foreigners who are spouses, children under 18 years of age of the foreigners issued with visa as LV1, LV2, ĐT, NN1, NN2, DH, PV1, LĐ or foreigners who are fathers, mothers, spouses, children of Vietnamese citizens. The duration of TT visa is not longer than 12 months).

Ký hiệu TT có các loại visa sau (Sign TT has the following forms:)

1 tháng 1 lần ( 1 month -single entry)

3 tháng 1 lần ( 3 months – single entry)

3 tháng nhiều lần ( 3 months -multiples entries)

6 tháng nhiều lần ( 6 months – multiple entries)

1 năm nhiều lần ( 1 year – multiple entries)

Gia hạn visa 1 tháng là thời hạn khách xin thêm 1 tháng kể từ ngày hết hạn (Renew visa 1 month is the period time which clients claim more 1 month from the expiry date)

  • Không công ty bảo lãnh (Not having guarantee company)

Gốc TT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Tân Sơn Nhất gia han lưu trú 1 tháng

(Origin TT 1 month entries Tan Son Nhat gate renew residence 1 month)

Gốc TT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Mộc Bài gia han lưu trú 1 tháng

(Origin TT 1 month entries Moc Bai gate renew residence 1 month)

Gốc TT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Cam Ranh gia han lưu trú 1 tháng

(Origin TT 1 month entries Cam Ranh gate renew residence 1 month)

Gốc TT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Đà Nẵng gia han lưu trú 1 tháng

(Origin TT 1 month entries Da Nang gate renew residence 1 month)

Gốc TT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Nậm Cân gia han lưu trú 1 tháng

(Origin TT 1 month entries Nam Can gate renew residence 1 month)

Gốc TT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Lao Bảo gia han lưu trú 1 tháng

(Origin TT 1 month entries Lao Bao gate renew residence 1 month)

Gốc TT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Nội Bài gia han lưu trú 1 tháng

(Origin TT 1 month entries Noi Bai gate renew residence 1 month)

Gốc TT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Hữu Nghị gia han lưu trú 1 tháng

(Origin TT 1 month entries Huu Nghi gate renew residence 1 month)

 Gốc TT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Móng Cái gia han lưu trú 1 tháng

(Origin TT 1 month entries Mong Cai gate renew residence 1 month)

  • Có công ty bảo lãnh (Having guarantee company)

Gốc TT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Tân Sơn Nhất gia han lưu trú 1 tháng

(Origin TT 1 month entries Tan Son Nhat gate renew residence 1 month)

Gốc TT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Mộc Bài gia han lưu trú 1 tháng

(Origin TT 1 month entries Moc Bai gate renew residence 1 month)

Gốc TT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Cam Ranh gia han lưu trú 1 tháng

(Origin TT 1 month entries Cam Ranh gate renew residence 1 month)

Gốc TT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Đà Nẵng gia han lưu trú 1 tháng

(Origin TT 1 month entries Da Nang gate renew residence 1 month)

Gốc TT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Nậm Cân gia han lưu trú 1 tháng

(Origin TT 1 month entries Nam Can gate renew residence 1 month)

Gốc TT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Lao Bảo gia han lưu trú 1 tháng

(Origin TT 1 month entries Lao Bao gate renew residence 1 month)

Gốc TT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Nội Bài gia han lưu trú 1 tháng

(Origin TT 1 month entries Noi Bai gate renew residence 1 month)

Gốc TT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Hữu Nghị gia han lưu trú 1 tháng

(Origin TT 1 month entries Huu Nghi gate renew residence 1 month)

 Gốc TT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Móng Cái gia han lưu trú 1 tháng

(Origin TT 1 month entries Mong Cai gate renew residence 1 month)

Mọi chi tiết tư vấn thủ tục xuất nhập cảnh xin liên hệ: (All information consultant immigration, please contact:)
CÔNG TY TNHH VISA BẢO NGỌC
88-90 TRẦN HỮU TRANG,P.10, PHÚ NHUẬN,TP.HCM
Đt: (08) 384 52 850 – 0918 126 190 (Zalo, Line) – 0916926190 (Zalo,Line, Viber) – Mr.Cường
0915526190 – 0983915304 Ms. Trang
Email: visabaongoc@gmail.com
Facebook:htpp://facebook.com/visabaongoc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button