Ký hiệu LĐ gia hạn 3 tháng (Sign LD renew 3 months)

THỦ TỤC LÀM VISA 3- MONTH MULTIPLE ENTRY

Ký hiệu LĐ gia hạn 3 tháng (Sign LD renew 3 months)

Ký hiệu LĐ gia hạn 3 tháng (Sign LD renew 3 months)

LĐ

Ký hiệu LĐ là gì? (What is sign LD ?)

Visa thị thực ký hiệu LĐ – Cấp cho người vào lao động tại Việt Nam (Issued to people who come to work in Vietnam)

Ký hiệu LĐ có các loại visa sau (Sign LD has the following forms:)

1 tháng 1 lần ( 1 month – single entry)

3 tháng 1 lần (3 months –  single entry)

3 tháng nhiều lần ( 3 months – multiple entries)

6 tháng nhiều lần ( 6 months – multiple entries)

1 năm nhiều lần ( 1 year – multiple entries)

Gia hạn visa 3 tháng sau thời gian hết han visa ( Renew visa 3 months after visa was expired)

  • Không công ty bảo lãnh ( No having guarantee company)

Gia hạn 3 tháng 1 lần ( Renew 3months – single entry)

Gốc LĐ 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Tân Sơn Nhất gia han 3 tháng 1 lần

(Origin LD 1 month entries Tan Son Nhat gate renew residence 3 months – single entry)

Gốc LĐ 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Mộc Bài gia han 3 tháng 1 lần

(Origin LD 1 month entries Moc Bai gate renew residence 3 months – single entry)

Gốc LĐ 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Cam Ranh gia han 3 tháng 1 lần

(Origin LD 1 month entries Cam Ranh gate renew residence 3 months – single entry)

Gốc LĐ 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Đà Nẵng gia han 3 tháng 1 lần

(Origin LD 1 month entries Da Nang gate renew residence 3 months – single entry)

Gốc LĐ 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Nậm Cân gia han 3 tháng 1 lần

(Origin LD 1 month entries Nam Can gate renew residence 3 months – single entry)

Gốc LĐ 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Lao Bảo gia han  3 tháng 1  lần

(Origin LD 1 month entries Lao Bao gate renew residence 3 months – single entry)

Gốc LĐ 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Nội Bài gia han 3 tháng 1 lần

(Origin LD 1 month entries Noi Bai gate renew residence 3 months – single entry)

Gốc LĐ 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Hữu Nghị gia han 3 tháng 1 lần

(Origin LD 1 month entries Huu Nghi gate renew residence 3 months – single entry)

 Gốc LĐ 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Móng Cái gia han 3 tháng 1 lần

(Origin LD 1 month entries Mong Cai gate renew residence 3 months – single entry)

Gia hạn 3 tháng nhiều lần (Renew 3 months- multiple entries)

Gốc LĐ 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Tân Sơn Nhất gia han 3 tháng nhiều lần

(Origin LD 1 month entries Tan Son Nhat gate renew residence 3 months – multiple entries)

Gốc LĐ 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Mộc Bài gia han 3 tháng nhiều  lần

(Origin LD 1 month entries Moc Bai gate renew residence 3 months – multiple entries)

Gốc LĐ 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Cam Ranh gia han 3 tháng nhiều lần

(Origin LD 1 month entries Cam Ranh gate renew residence 3 months – multiple entries)

Gốc LĐ 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Đà Nẵng gia han 3 tháng nhiều lần

(Origin LD 1 month entries Da Nang gate renew residence 3 months – multiple entries)

Gốc LĐ 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Nậm Cân gia han 3 tháng nhiều lần

(Origin LD 1 month entries Nam Can gate renew residence 3 months – multiple entries)

Gốc LĐ 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Lao Bảo gia han  3 tháng nhiều  lần

(Origin LD 1 month entries Lao Bao gate renew residence 3 months – multiple entries)

Gốc LĐ 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Nội Bài gia han 3 tháng nhiều lần

(Origin LD 1 month entries Noi Bai gate renew residence 3 months – multiple entries)

Gốc LĐ 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Hữu Nghị gia han 3 tháng nhiều lần

(Origin LD 1 month entries Huu Nghi gate renew residence 3 months – multiple entries)

 Gốc LĐ 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Móng Cái gia han 3 tháng nhiều lần

(Origin LD 1 month entries Mong Cai  gate renew residence 3 months – multiple entries)

  • Có công ty bảo lãnh (Having guarantee company)

Gia hạn 3 tháng 1 lần (Renew 3 months- single entry)

Gốc LĐ 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Tân Sơn Nhất gia han 3 tháng 1 lần

(Origin LD 1 month entries Tan Son Nhat gate renew residence 3 months – single entry)

Gốc LĐ 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Mộc Bài gia han 3 tháng 1 lần

(Origin LD 1 month entries Moc Bai gate renew residence 3 months – single entry)

Gốc LĐ 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Cam Ranh gia han 3 tháng 1 lần

(Origin LD 1 month entries Cam Ranh  gate renew residence 3 months – single entry)

Gốc LĐ 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Đà Nẵng gia han 3 tháng 1 lần

(Origin LD 1 month entries Da Nang gate renew residence 3 months – single entry)

Gốc LĐ 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Nậm Cân gia han 3 tháng 1 lần

(Origin LD 1 month entries Nam Can  gate renew residence 3 months – single entry)

Gốc LĐ 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Lao Bảo gia han  3 tháng 1  lần

(Origin LD 1 month entries Lao Bao gate renew residence 3 months – single entry)

Gốc LĐ 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Nội Bài gia han 3 tháng 1 lần

(Origin LD 1 month entries Noi Bai gate renew residence 3 months – single entry)

Gốc LĐ 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Hữu Nghị gia han 3 tháng 1 lần

(Origin LD 1 month entries Huu Nghi gate renew residence 3 months – single entry)

 Gốc LĐ 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Móng Cái gia han 3 tháng 1 lần

(Origin LD 1 month entries Mong Cai gate renew residence 3 months – single entry)

Gia hạn 3 tháng nhiều lần (Renew 3 months- multiple entries)

Gốc LĐ 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Tân Sơn Nhất gia han 3 tháng nhiều lần

(Origin LD 1 month entries Tan Son Nhat gate renew residence 3 months – multiple entries)

Gốc LĐ 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Mộc Bài gia han 3 tháng nhiều lần

(Origin LD 1 month entries Moc Bai gate renew residence 3 months – multiple entries)

Gốc LĐ 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Cam Ranh gia han 3 tháng nhiều lần

(Origin LD 1 month entries Cam Ranh gate renew residence 3 months – multiple entries)

Gốc LĐ 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Đà Nẵng gia han 3 tháng nhiều lần

(Origin LD 1 month entries Da Nang gate renew residence 3 months – multiple entries)

Gốc LĐ 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Nậm Cân gia han 3 tháng nhiều lần

(Origin LD 1 month entries Nam Can gate renew residence 3 months – multiple entries)

Gốc LĐ 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Lao Bảo gia han  3 tháng nhiều  lần

(Origin LD 1 month entries Lao Bao gate renew residence 3 months – multiple entries)

Gốc LĐ 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Nội Bài gia han 3 tháng nhiều lần

(Origin LD 1 month entries Noi Bai gate renew residence 3 months – multiple entries)

Gốc LĐ 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Hữu Nghị gia han 3 tháng nhiều lần

(Origin LD 1 month entries Huu Nghi gate renew residence 3 months – multiple entries)

 Gốc LĐ 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Móng Cái gia han 3 tháng nhiều lần

(Origin LD 1 month entries Mong Cai gate renew residence 3 months – multiple entries)

Mọi chi tiết tư vấn thủ tục xuất nhập cảnh xin liên hệ: (All information consultant immigration, please contact:)
CÔNG TY TNHH VISA BẢO NGỌC
88-90 TRẦN HỮU TRANG,P.10, PHÚ NHUẬN,TP.HCM
Đt: (08) 384 52 850 – 0918 126 190 (Zalo, Line) – 0916926190 (Zalo,Line, Viber) – Mr.Cường
0915526190 – 0983915304 Ms. Trang
Email: visabaongoc@gmail.com
Facebook:htpp://facebook.com/visabaongoc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button