Gia hạn 1 tháng ( Renew 1 month)

THỦ TỤC LÀM VISA 3- MONTH MULTIPLE ENTRY

Gia hạn lưu trú 1 tháng ( Renew residence 1 month)

LĐ

Ký hiệu LĐ là gì? (What is sign LD ?)

Visa thị thực ký hiệu LĐ – Cấp cho người vào lao động tại Việt Nam (Issued to people who come to work in Vietnam)

Ký hiệu LĐ có các loại visa sau (Sign LD has the following forms:)

1 tháng 1 lần ( 1 month- single entry)

3 tháng 1 lần  ( 3 months -single entry)

3 tháng nhiều lần ( 3 months – multiple entries)

6 tháng nhiều lần ( 6 months- multiple entries)

1 năm nhiều lần ( 1 year – multiple entries)

Gia hạn visa 1 tháng là thời hạn khách xin thêm 1 tháng kể từ ngày hết hạn (Renew residence 1 month is the period time which clients claim more 1 month from the expiry date)

  • Không công ty bảo lãnh ( Not having guarantee company)

Gốc LĐ 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Tân Sơn Nhất gia han lưu trú 1 tháng

(Origin LD 1 month entries Tan Son Nhat gate renew residence 1 month)

Gốc LĐ 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Mộc Bài gia han lưu trú 1 tháng

(Origin LD 1 month entries Moc Bai gate renew residence 1 month)

Gốc LĐ 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Cam Ranh gia han lưu trú 1 tháng

(Origin LD 1 month entries Cam Ranh gate renew residence 1 month)

Gốc LĐ 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Đà Nẵng gia han lưu trú 1 tháng

(Origin LD 1 month entries Da Nang gate renew residence 1 month)

Gốc LĐ 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Nậm Cân gia han lưu trú 1 tháng

(Origin LD 1 month entries Nam Can gate renew residence 1 month)

Gốc LĐ 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Lao Bảo gia han lưu trú 1 tháng

(Origin LD 1 month entries Lao Bao gate renew residence 1 month)

Gốc LĐ 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Nội Bài gia han lưu trú 1 tháng

(Origin LD 1 month entries Noi Bai gate renew residence 1 month)

Gốc LĐ 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Hữu Nghị gia han lưu trú 1 tháng

(Origin LD 1 month entries Huu Nghi gate renew residence 1 month)

 Gốc LĐ 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Móng Cái gia han lưu trú 1 tháng

(Origin LD 1 month entries Mong Cai gate renew residence 1 month)

  • Có công ty bảo lãnh (Having guarantee company)

Gốc LĐ 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Tân Sơn Nhất gia han lưu trú 1 tháng

(Origin LD 1 month entries Tan Son Nhat gate renew residence 1 month)

Gốc LĐ 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Mộc Bài gia han lưu trú 1 tháng

(Origin LD 1 month entries Moc Bai gate renew residence 1 month)

Gốc LĐ 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Cam Ranh gia han lưu trú 1 tháng

(Origin LD 1 month entries Cam Ranh gate renew residence 1 month)

Gốc LĐ 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Đà Nẵng gia han lưu trú 1 tháng

(Origin LD 1 month entries Da Nang gate renew residence 1 month)

Gốc LĐ 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Nậm Cân gia han lưu trú 1 tháng

(Origin LD 1 month entries Nam Can gate renew residence 1 month)

Gốc LĐ 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Lao Bảo gia han lưu trú 1 tháng

(Origin LD 1 month entries Lao Bao gate renew residence 1 month)

Gốc LĐ 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Nội Bài gia han lưu trú 1 tháng

(Origin LD 1 month entries Noi Bai gate renew residence 1 month)

Gốc LĐ 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Hữu Nghị gia han lưu trú 1 tháng

(Origin LD 1 month entries Huu Nghi gate renew residence 1 month)

 Gốc LĐ 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Móng Cái gia han lưu trú 1 tháng

(Origin LD 1 month entries Mong Cai gate renew residence 1 month)

Mọi chi tiết tư vấn thủ tục xuất nhập cảnh xin liên hệ: (All information consultant immigration, please contact:)
CÔNG TY TNHH VISA BẢO NGỌC
88-90 TRẦN HỮU TRANG,P.10, PHÚ NHUẬN,TP.HCM
Đt: (08) 384 52 850 – 0918 126 190 (Zalo, Line) – 0916926190 (Zalo,Line, Viber) – Mr.Cường
0915526190 – 0983915304 Ms. Trang
Email: visabaongoc@gmail.com
Facebook:htpp://facebook.com/visabaongoc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button