Ký hiệu LĐ gia hạn visa 1 năm (Sign Visa LD renew visa 1 year)

THỦ TỤC LÀM VISA 3- MONTH MULTIPLE ENTRY

Ký hiệu LĐ gia hạn visa 1 năm (Sign Visa LD renew visa 1 year)

Ký hiệu LĐ gia hạn visa 1 năm (Sign Visa LD renew visa 1 year)

LĐ

Ký hiệu LĐ là gì? (What is sign LD ?)

Visa thị thực ký hiệu LĐ – Cấp cho người vào lao động tại Việt Nam (Issued to people who come to work in Vietnam)

Ký hiệu LĐ có các loại visa sau (Sign LD has the following forms:)

1 tháng 1 lần ( 1 month- single entry)

3 tháng 1 lần ( 3 months – single entry)

3 tháng nhiều lần ( 3 months – multiple entries)

6 tháng nhiều lần ( 6 months – multiple entries)

1 năm nhiều lần ( 1 year- multiple entries)

Gia hạn visa 1 năm 1 lần là thời hạn khách xin thêm 1 năm 1 lần kể từ ngày hết hạn (Renew visa 1 year – single entry is the period time which clients claim more 1 year from the expiry date)

  • Không công ty bảo lãnh ( Not having guarantee company)

Gia hạn visa 1 năm 1 lần ( Renew visa 1 year- single entry)

Gốc LĐ 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Tân Sơn Nhất gia han lưu trú 1 năm 1 lần

(Origin LD 1 month entries gate renew residence 1 year- single entry)

Gốc LĐ 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Mộc Bài gia han lưu trú 1 năm 1 lần  1 lần

(Origin LD 1 month entries Tan Son Nhat gate renew residence 1 year -single entry)

Gốc LĐ 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Cam Ranh gia han lưu trú 1 năm 1 lần

(Origin LD 1 month entries Cam Ranh gate renew residence 1 year -single entry)

Gốc LĐ 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Đà Nẵng gia han lưu trú 1 năm 1 lần

(Origin LD 1 month entries Da Nang gate renew residence 1 year -single entry)

Gốc LĐ 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Nậm Cân gia han lưu trú 1 năm 1 lần

(Origin LD 1 month entries Nam Can gate renew residence 1 year -single entry)

Gốc LĐ 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Lao Bảo gia han lưu trú 1 năm 1 lần

(Origin LD 1 month entries Lao Bao gate renew residence 1 year -single entry)

Gốc LĐ 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Nội Bài gia han lưu trú 1 năm 1 lần

(Origin LD 1 month entries Noi Bai gate renew residence 1 year -single entry)

Gốc LĐ 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Hữu Nghị gia han lưu trú 1 năm 1 lần

(Origin LD 1 month entries Huu Nghi gate renew residence 1 year -single entry)

 Gốc LĐ 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Móng Cái gia han lưu trú 1 năm 1 lần

(Origin LD 1 month entries Mong Cai renew residence 1 year -single entry)

Gia hạn visa 1 năm nhiều lần ( Renew visa 1 year- multiple entries)

Gốc LĐ 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Tân Sơn Nhất gia han lưu trú 1 năm nhiều lần

(Origin LD 1 month entries Tan Son Nhat gate renew residence 1 year – multiple entries)

Gốc LĐ 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Mộc Bài gia han lưu trú 1 năm nhiều lần

(Origin LD 1 month entries Moc Bai gate renew residence 1 year – multiple entries)

Gốc LĐ 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Cam Ranh gia han lưu trú 1 năm nhiều lần

(Origin LD 1 month entries Cam Ranh gate renew residence 1 year – multiple entries)

Gốc LĐ 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Đà Nẵng gia han lưu trú 1 năm nhiều lần

(Origin LD 1 month entries da Nang gate renew residence 1 year – multiple entries)

Gốc LĐ 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Nậm Cân gia han lưu trú 1 năm nhiều lần

(Origin LD 1 month entries Nam Can gate renew residence 1 year – multiple entries)

Gốc LĐ 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Lao Bảo gia han lưu trú 1 năm nhiều lần

(Origin LD 1 month entries Lao Bao gate renew residence 1 year – multiple entries)

Gốc LĐ 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Nội Bài gia han lưu trú 1 năm nhiều lần

(Origin LD 1 month entries Noi Bai gate renew residence 1 year – multiple entries)

Gốc LĐ 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Hữu Nghị gia han lưu trú 1 năm nhiều lần

(Origin LD 1 month entries Huu Nghi gate renew residence 1 year – multiple entries)

 Gốc LĐ 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Móng Cái gia han lưu trú 1 năm nhiều lần

(Origin LD 1 month entries Mong Cai gate renew residence 1 year – multiple entries)

  • Có công ty bảo lãnh (Having guarantee company)

Gia hạn visa 1 năm 1 lần ( Renew visa 1 year- single entry)

Gốc LĐ 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Tân Sơn Nhất gia han lưu trú 1 năm 1 lần

(Origin LD 1 month entries Tan Son Nhat gate renew residence 1 year -single entry)

Gốc LĐ 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Mộc Bài gia han lưu trú 1 năm 1 lần  1 lần

(Origin LD 1 month entries Moc Bai gate renew residence 1 year -single entry)

Gốc LĐ 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Cam Ranh gia han lưu trú 1 năm 1 lần

(Origin LD 1 month entries Cam Ranh gate renew residence 1 year -single entry)

Gốc LĐ 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Đà Nẵng gia han lưu trú 1 năm 1 lần

(Origin LD 1 month entries Da Nang gate renew residence 1 year -single entry)

Gốc LĐ 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Nậm Cân gia han lưu trú 1 năm 1 lần

(Origin LD 1 month entries Nam Can gate renew residence 1 year -single entry)

Gốc LĐ 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Lao Bảo gia han lưu trú 1 năm 1 lần

(Origin LD 1 month entries Lao Bao gate renew residence 1 year -single entry)

Gốc LĐ 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Nội Bài gia han lưu trú 1 năm 1 lần

(Origin LD 1 month entries Noi Bai gate renew residence 1 year -single entry)

Gốc LĐ 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Hữu Nghị gia han lưu trú 1 năm 1 lần

(Origin LD 1 month entries Huu Nghi gate renew residence 1 year -single entry)

 Gốc LĐ 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Móng Cái gia han lưu trú 1 năm 1 lần

(Origin LD 1 month entries Mong Cai gate renew residence 1 year -single entry)

Gia hạn visa 1 năm nhiều lần ( Renew visa 1 year- multiple entries)

Gốc LĐ 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Tân Sơn Nhất gia han lưu trú 1 năm nhiều lần

(Origin LD 1 month entries Tan Son Nhat gate renew residence 1 year – multiple entries)

Gốc LĐ 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Mộc Bài gia han lưu trú 1 năm nhiều lần

(Origin LD 1 month entries Moc Bai gate renew residence 1 year – multiple entries)

Gốc LĐ 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Cam Ranh gia han lưu trú 1 năm nhiều lần

(Origin LD 1 month entries Cam Ranh gate renew residence 1 year – multiple entries)

Gốc LĐ 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Đà Nẵng gia han lưu trú 1 năm nhiều lần

(Origin LD 1 month entries Da Nang gate renew residence 1 year – multiple entries)

Gốc LĐ 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Nậm Cân gia han lưu trú 1 năm nhiều lần

(Origin LD 1 month entries Nam Can gate renew residence 1 year – multiple entries)

Gốc LĐ 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Lao Bảo gia han lưu trú 1 năm nhiều lần

(Origin LD 1 month entries Lao Bao gate renew residence 1 year – multiple entries)

Gốc LĐ 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Nội Bài gia han lưu trú 1 năm nhiều lần

(Origin LD 1 month entries Noi Bai gate renew residence 1 year – multiple entries)

Gốc LĐ 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Hữu Nghị gia han lưu trú 1 năm nhiều lần

(Origin LD 1 month entries Huu Nghi gate renew residence 1 year – multiple entries)

 Gốc LĐ 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Móng Cái gia han lưu trú 1 năm nhiều lần

(Origin LD 1 month entries Mong Cai gate renew residence 1 year – multiple entries)

Mọi chi tiết tư vấn thủ tục xuất nhập cảnh xin liên hệ: (All information consultant immigration, please contact:)
CÔNG TY TNHH VISA BẢO NGỌC
88-90 TRẦN HỮU TRANG,P.10, PHÚ NHUẬN,TP.HCM
Đt: (08) 384 52 850 – 0918 126 190 (Zalo, Line) – 0916926190 (Zalo,Line, Viber) – Mr.Cường
0915526190 – 0983915304 Ms. Trang
Email: visabaongoc@gmail.com
Facebook:htpp://facebook.com/visabaongoc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button